Toen de paden van Dixon en Clark regelmatiger begonnen te kruisen, werd het onvermijdelijk dat ze uiteindelijk samen muziek gingen maken. De ontberingen en levenslessen die ze ondergingen, schijnen door in elke noot, akkoord en melodie. Ze beseften al snel dat de onverklaarbare geest van rock ’n roll hen samenbindt en dit is iets dat geen van beiden ontkent noch verloochent. Elk apart speelden ze op bijna elk muziekfestival, in elke club, theater en zweterige muziekbar in Zuid-Afrika. Ze combineren elk hun genres tot een akoestische duo-powerhouse van melodisch/stomping/blues/afro/pop/rock waarmee ze een ​​magische live-uitvoering creëren die hun luisteraars op een spirituele reis brengt die meestal eindigt in een op de tafel dansende menigte.

Op de een of andere manier in 2018, 12000 km van huis, kruisen hun wegen weer…